GGW Memorial Golfdag 2019

In 2019 zal de golfdag worden gehouden op de baan van HGC 'Overbrug', zie de website https://hgc-overbrug.nl/ en wel op woensdag 10 juli.

Evenals vorige jaren kun je inschrijven via het inschrijfformulier. De kosten zijn hetzelfde gebleven als voorgaande jaren, namelijk € 55,00. Betaling dient zo spoedig mogelijk te geschieden met uiterste datum 21 juni 2019. Voor de organisatie zijn er kosten, die vooraf betaald moeten worden, zoals voor het diner, prijzen, etc.

Schrijf snel in, het aantal maximale deelnemers is 36, dit i.v.m. de 9-holes baan, waarbij de deelnemers van voorgaand jaar prioriteit hebben.

Het bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening NL92 INGB 0795854749 Op naam van Leo Kats (nieuwe penningmeester).

Je kunt u nu inschrijven via ons inschrijvingsformulier